NE kožešinám

V České republice je v současnosti registrováno 12 kožešinových farem. Na svou smrt zde každý rok čeká více než 10 000 zvířat – aby se staly ozdobným límcem nebo kožichem. Podpořte spolek OBRAZ (obránci zvířat) v boji za zákaz kožešinových farem v České republice.

Podepsat petici můžete na webu www.obrancizvirat.cz

Diskutujme o tom: